دفتر ارتباط با صنعت

سامانه کارآموزی

دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

پوسترهای کارآموزی دانشجویان

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

پرسش های

Edit
  • وبسایت دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق (قسمت “فهرست‌ شرکت‌ها”) به نشانی: https://industryee.iust.ac.ir
  • سامانه جایابی کارآموزان وزارت علوم به نشانی:   http://karamouzi.irost.org
Edit

در صورتی که دانشجو استاد راهنمای پایان‌نامه را انتخاب کرده باشد، استاد کارآموزی وی نیز ایشان خواهند بود. در غیر این صورت، بایستی یکی از اساتید گرایش خود را انتخاب کند و با ایشان توافق کند.

Edit

بلی، کلیه دانشجویان متقاضی کارآموزی موظف به شرکت در این جلسات هستند.

Edit

چنان‌چه محل کارآموزی انتخابی از یکی از شرکت‌های موجود در وب سایت کارآموزی و یا هر شرکت دیگری که مورد تایید مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده باشد، بلا‌مانع است.

Edit

دانشجو پس از گذراندن حداقل 100 واحد درسی مجاز به اخذ واحد کارآموزی در هر یک از نیمسال های تحصیلی و همچنین تابستان می‌گردد.

Edit

کارآموز باید برای واحد کارآموزی یک دوره 300 ساعته را بگذراند.

Edit

مکان کارآموزی باید مرتبط با رشته تحصیلی و تایید مدیر دفتر ارتباط با صنعت و استاد کارآموزی باشد

Edit

هر دانشجو کارآموزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر یک مسئول تعیین شده از سوی محل کارآموزی مربوطه می گذراند که به ان فرد سرپرست کارآموزی اطلاق می شود.

Edit

ترجیحا دانشجویان خوابگاهی در شهرهای خود دوره کارآموزی را بگذراند.

Edit

خیر، ثبت نام کارآموزی تنها از طریق سیستم جامع گلستان، پیشخوان خدمت امکان پذیر بوده و نیازی به ثبت نام ترمی نمی باشد.

مراحل کارآموزی

از کجا باید شروع کرد؟

Edit

قسمت های زرد رنگ در فرم درخواست کاراموزی باید حذف و به طور مناسب توسط کاراموز تکمیل شود. سپس PDF فایل تکمیل شده به ایمیل دفتر ارتباط به صنعت ارسال گردد.

۱- جدول نهایی مراحل کارآموزی
۲- فرم درخواست کارآموزی (قسمت های زرد رنگ بایستی حذف و به طور مناسب توسط کارآموز پر شود.)

• ایمیل دفتر ارتباط با صنعت :  Karamoozi@iust.ac.ir

Edit

در این مرحله فرم درخواست توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت مهر و امضا شده و اطلاعات دانشجو ثبت و فرم تایید شده به ایمیل کارآموز ارسال می گردد.

Edit

 پس از تایید فرم درخواست باید پرینت این فرم به سرپرست کارآموزی تحویل داده شود و توسط ایشان تکمیل و مهر و امضا گردد. (شایان ذکر است که باید مواردی که قرار است کارآموز در طول کارآموزی فراگیرد، قید شود). در نهایت فرم تکمیل شده مجددا به دانشجو تحویل داده شود.

Edit

 دانشجو باید فرم تایید شده را pdf کرده و به مدیر کارآموزی ایمیل نماید و در صورت تایید فرم مربوطه برای استاد کارآموزی ارسال می گردد.

• ایمیل مدیر کارآموزی : A_nooramin@ iust.ac.ir

Edit

 در این مرحله باید فرم درخواست توسط استاد کارآموزی دانشجو تایید و امضا شده و برای کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و دانشجو ارسال شود.

Edit

فرم درخواست کاراموزی تکمیل شده را به همراه فرم شماره ۲ (پرینت شده) به سرپرست کارآموزی تحویل داده و دوره کارآموزی ۳۰۰ ساعته خود را در شرکت موردنظر شروع نماید. به هیچ عنوان نباید کارآموزی به عنوان یک درس اخذ گردد.

• کارآموز باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تا پایان هفته دوم شهریور ماه، دوره ۳۰۰ ساعته وی به پایان رسیده باشد و نهایتاً موارد خواسته شده در مرحله ۹ را تا پایان شهریور ماه به ایمیل دفتر ارتباط با صنعت ارسال نماید.

•  لینک دانلود فرم شماره ۲

Edit

پس از ثبت درخواست کارآموزی دانشجو در سیستم جامع گلستان، باید به ترتیب به تایید افراد زیر برسد:

  • کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
  • استاد کارآموزی
  • مدیر دفتر ارتباط با صنعت
Edit

پس از اتمام کارآموزی دانشجو باید علاوه بر بارگذاری فرم شماره 2 در سیستم جامع گلستان، موارد زیر را نیز به ایمیل دفتر ارتباط با صنعت ارسال نماید.

موارد ارسالی (انجام تمامی موارد ذیل الزامی است):

۱- فرم شماره ۲ (که در بالا ذکر شده است)

۲- گزارش کارآموزی (ورد و PDF)

۳- پوستر کارآموزی (پاورپوینت و PDF) 

۴- کلیپ کارآموزی

۵- پر کردن فرم ارزیابی و رزومه (از طریق همین سایت)

• پس از ارسال فایل های مذکور و تایید استاد کارآموزی، پوستر کارآموزی در قطع A3 پرینت رنگی شده و تحویل دفتر ارتباط با صنعت شود.

۱- لینک دانلود قالب گزارش کارآموزی

۲- لینک دانلود قالب پوستر کارآموزی

۳- دستورالعمل نگارش پوستر کارآموزی

۴-دستورالعمل نگارش کلیپ کارآموزی 

Edit

در این مرحله مدارک و گزارش کار‌های کارآموز به استاد کارآموزی وی ارسال و درنهایت نمره نهایی درس کارآموزی دانشجو در سیستم جامع گلستان ثبت خواهد شد.

0 +

استاد

0 +

کارآموز

0 +

صنعت

در صورت داشتن پرسش